Formát částky: Tisíce | Jednotky Tisíce | Jednotky

Přehled hospodaření

částky v tis. Kč

Příjmy dle tříd (účetnictví)

Výdaje dle odborů (účetnictví)

Meziroční srovnání


Plnění příjmů

Čerpání výdajů